ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تاکید می‌ کند. تلاش بهریزان برای توسعه ارتباط بلند مدت با مشتریان، بر مبنای ایجاد ارزش برای هر دو طرف، از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری این شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر هدف ارتباط با مشتری ارائه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده‌ها است.

کاربران گرامی می توانند ننظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و شکایات خود را در مورد محصولات و خدمات شرکت بهریزان از طربق فرم ذیل ارسال نمایند. ذکر این نکته ضروری است که مدیریت شرکت بهریزان پس از دریافت نظرات شما به پیگیری مشکلات بر می آیند و از آنها جهت پیشرفت شرکت استفاده خواهند نمود.

 


مقدار فیلد اجباری است.
In winter, the replica watches uk temperature is low, even if the rolex replica skin side of the strap is swiss replica watches warm to wear, but the surface is replica watches still cold, accidentally collision or a little cold.