سابقه صادراتی

از عوامل موثر بر‌ توسعه‌ صادرات‌، تولید متناسب‌ با نیازها و سلیقه‌های‌ مصرف‌ کنندگان‌ خارجی‌ می‌باشد، لذا شرکت بهریزان، با شناسایی بازارهای صادراتی هدف، تلاش نموده محصولاتی از قبیل دستگیره درب، دستگیره مبلمان و یراق آلات را مطابق با نیاز مشتریان خارجی و سلایق آنان صادر نماید. شناسایی‌ بازارهای صادراتی این‌ امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا بازاریابی‌ بر روی منطقه خاصی متمرکز گردد، و تولیدکنندگان‌ بتوانند علاوه بر توسعه فعالیتهای ‌تبلیغاتی خود، ارتباط‌ قوی‌ تری‌ با بازار هدف‌ برقرار نمایند.

بازارهای صادراتی بهریزان کشورهایی از قبیل گرجستان، عراق، ترکیه، عربستان و مالزی می باشد؛ و امید است در آینده ای نزدیک، فعالیتهای خود را گسترش دهد و به سایر نقاط دنیا محصولات خود را عرضه کند.
«صادرات یعنی خودباوری تولید»

In winter, the replica watches uk temperature is low, even if the rolex replica skin side of the strap is swiss replica watches warm to wear, but the surface is replica watches still cold, accidentally collision or a little cold.