خبر نامه

 

از جعبه های پرتقال تا رویال جهانی رضایت سی و هشت ساله مشتری ها برای ما افتخاری است «میخواهم جهان را تغییر دیم» گام های بلند و کوتاه

 

برای دانلود خبرنامه های بهریزان می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید

خبرنامه شماره 1 «

خبرنامه شماره 2 «