دستگیره، دستگیره در، دستگیره ورودی، یراق آلات، Handle,Fitting

IRAN – Tabriz 2017

نمایشگاه بین المللی بهریزان در روسیه
Russian – Moscow 2017
May 22, 2018
نمایشگاه بین المللی بهریزان
IRAN – Tehran 2018
May 25, 2018
نمایشگاه بین المللی بهریزان در تبریز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *