شرایط و ضوابط

 

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت بهریزان می‌باشد.


مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت بهریزان می ‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت بهریزان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

 

شرایط استفاده از خدمات سایت

شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت بهریزان عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.


 

In winter, the replica watches uk temperature is low, even if the rolex replica skin side of the strap is swiss replica watches warm to wear, but the surface is replica watches still cold, accidentally collision or a little cold.