همایش معمار

اخبار بهریزان
دعوتنامه نمایشگاه تبریز
می 29, 2019
غرفه بهریزان در نمایشگاه تبریز
نمایشگاه تبریز
ژوئن 16, 2019
ایرج کلانتری

همایش معماری

به عقیده لوئی کان (معمار استونی تبار آمریکایی) معماری بنیانی انسانی است

پرواضح است که کیفی فضاهای معماری باعث شکل دهی و پیدایش روحیه مناسب یا نامناسب در جوامع امروزی می شود.
چنانچه معماری خالق فضا، جهت زندگی است و انسان موجودی است که در این فضاها اسیر شده
گریزی ندارد جز آنکه خود را با آن سازگار سازد.
گرچه خود نیز بخشی از آن فضاست.


نقش انسان در فضای معماری بیشتر و واقعی تر از همذات پنداری آن با صحنه ای از یک فیلم یا نمایش است.
بنابراین معماری که مستقیما با حقیقت زندگی بشر سر و کار دارد به شرطی که به شیوه ای صحیح به وجود آمده باشد
میتواند به مراتب تاثیرگذارتر باشد.


معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدی است.

آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شود.
ساختمان هایی چون تخت جمشید، هرم های سه گانه ی مصر،کالاسیوم روم ،از جمله چنین آثاری هستند.
آثاری که پیوند دهنده ی مهم خود آگاهی های اجتماعی بوده اند.
شهرها، مذاهب و فرهنگ ها از طریق همین یادواره ها خود را می شناسانند.
مجموعه 10 معمار، 10 کتاب، اسناد معماری معاصر ایران را در بر میگیرد.
این مجموعه که شامل ده جلد متفاوت است بر اساس تحلیل های دقیقی از آثار
ده معمار برجسته ی ایرانی تالیف شده است.
مجموعه ای از نقشه های اصلی بناهایی که هر معمار طراحی کرده ،
انتخاب شده که در هر جلد ارائه می شود.
مسیر اجرایی هر پروژه، با عکس ها و نقشه های مربوط به آن کاملا نمایش داده شده و با یک مقاله همراه است.
این مجموعه با حمایت شرکت بهریزان تهیه شده است.


همکاری نزدیک بهریزان با معماران نامی ایران باعث شده تا درکی ویژه از فرهنگ و هنر ایرانی برای مدیران آن شرکت حاصل شود.
در دهه اخیر، بهریزان پروژه های تحقیقی گوناگون و رقابت های مختلفی را در زمینه های طراحی و معماری برگزار کرده است.

10 معمار آخرین اقدام بهریزان برای ایجاد ارتباط نزدیک بین صنعت و طراحی است.
این پروژه توسط شرکت دیدگرافیک به اجرا درآمده است.
اولین کتاب از مجموعه ی 10 معمار ، مجموعه آثار ایرج کلانتری


چهارم خرداد 1390 با حضور جمعی از معماران برجسته ی کشور در هتل همای تهران رونمایی شد.
ابتدا امیر هوشنگ اردلان که اجرای مراسم را بر عهده داشت ضمن تشکر از برگزارکنندگان مراسم، شرحی مختصر از برنامه را اعلام کرد.
در بخش نخست بهرام شکوهیان به عنوان نماینده ی جامعه ی معماری ایران و مسئول گردآوری این کتاب سخنان خویش را چنین عنوان کرد:در ابتدا باید از دو حامی این برنامه تشکر و قدرانی کنم:
اول شرکت بهریزان به عنوان اولین شرکت خصوصی که در راه ارتقاء حرفه ی معماری دست به اقدامی بسیار ارزشمند زده است و امکان گردآوری و ثبت آثار ده معمار ایرانی تاثیرگذار را در قالب ده کتاب مهیا ساخته است.
دوم از شرکت گرافیک دید، که با تدوین برنامه های تبلیغاتی مرتبط با رشته ی معماری همیشه این حرفه را حمایت کرده است.
پیشنهاد گردآوری و نشر این ده کتاب به عنوان تبلیغات فرهنگی بدعتی است که تا به حال در این رشته اتفاق نیفتاده است.


امیدوارم که این عمل شابسته ی شرکت بهریزان به یک امر متداول بین شرکت ها و موسسات تبدیل شود.
شاید که اینگونه حمایت ها موجب ارتقاء فرهنگ معماری جامعه و افزایش حساسیت افراد به محیط پیرامون و فضای اطرافشان شود.


موضوع تدوین کتاب فرایندی یکساله را طی کرد و سرانجام در آبان ماه 1389 پس از مشورت و همفکری با تعدادی از معماران
دو معمار تاثیرگذار برای ابتدای کار اعلام شدند.

تصمیم گرفته شد در ابتدا آثار برگزیده ایرج کلانتری و سپس فرامز شریفی گردآوری شود.
8 معمار دیگر تاکنون انتخاب نشده اند و مطابق برنامه ، مقرر شده است که حداقل 2 کتاب در سال گردآوری و منتشر شود.


کتابی که امروز همگی برای رونمایی آن جمع شده ایم طی 5 ماه بصورت فشرده جمع آوری شده است.
این کتاب بصورت دو زبانه و شامل سال شمار ، گفتگو ، مقاله ، عکس و نقشه های آثار برگزیده است.

وی بخش دیگر سخنرانی اش با موضوع معماری ایرج کلانتری را اینگونه ادامه داد.

در سی سال اخیر ایرج کلانتری یکی از معماران فعال عرصه ی معماری ایران بوده است.
او طی این سال ها ضمن طراحی پروژه های متعدد در زمینه های مختلف آموزشی ، صنفی ، پژوهشی و فرهنگی هم فعالیت های ارزنده ای داشته است.
وی هم زمان با تدریس طراحی معماری در دانشگاه های مختلف در دفتر کار خود نیز معماران جوان بی شماری را راهنمایی و تربیت کرده است.
عضویت مجامع و انجمن های صنفی ، ایرج کلانتری را به یکی از شخصیت های شناخته شده ی معماری معاصر ایران تبدیل کرده است.
از آنجا که ایرج کلانتری یک معمار درون گراست، در معماری خود توجه خاصی به فضاهای داخلی دارد.
او معتقد است نمود بیرونی یک بنا نباید بیانگر فضاهای داخلی باشد تا بیننده با کشف فضاهای داخلی تحت تاثیر قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.