Architecture

می 12, 2018
معماری معاصر ایران

رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

آئین رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران
جولای 18, 2018
هوشنگ امیراردلان

معماری

استاد هوشنگ امیرارلان(معمار،موسیقیدان،ایرانشناس) ، طراحی دستی دستگیره های بهریزان
آوریل 24, 2019
روز معمار گرامی

3 اردیبهشت روز معمار

3 اردیبهشت که مصادف با 23 April می باشد سالروز تولد شیخ بهایی است ، از همین رو این روز را روز جهانی معماری نامگذاری کرده اند. هدف نهایی بهریزان: بررسی از بالاتر، نگاه جامع تر، تحلیل برخی مسائل و کنکاش انجام اقداماتی از این دست در فضای فکری معماری ایران است.
ژوئن 2, 2019
ایرج کلانتری

همایش معمار

همایش معماری،به عقیده لوئی کان (معمار استونی تبار آمریکایی) معماری بنیانی انسانی است.پرواضح است که کیفی فضاهای معماری باعث شکل دهی و پیدایش روحیه مناسب یا نامناسب در جوامع امروزی می شود.