نمایشگاه اصفهان

بهریزان درهجدهمین نمایشگاه مصالح ساختمان یزد
هجدهمین نمایشگاه مصالح ساختمان یزد
سپتامبر 29, 2019
اخبار بهریزان
اطلاعیه بهریزان
اکتبر 16, 2019
isfahan exhibition

نمایشگاه بین المللی اصفهان

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

ابتدا تصاویر آماده سازی غرفه بهریزان را قبل از برگزاری نمایشگاه میتوانید ملاحظه نمایید.

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

غرفه بهریزان

تصاویر غرفه شرکت بهریزان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع اصفهان در زمینه یراق آلات ساختمانی در مهر 1398 با حضور گرم بازدیدکنندگان گرامی برگزار شد.

Comments are closed.