دستگیره، دستگیره در، دستگیره ورودی، یراق آلات، Handle,Fitting

behrizan logo

معماری معاصر ایران

مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

کتاب معماری معاصر ایران

در زمستان 1396 و در شبی بارانی، هتل همای تهران میزبان مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران،
تألیف داراب دیبا و انتشار یافته توسط نشر آبان بود.

این کتاب با کوشش های کم نظیر فیروز شافعی در دید گرافیک و با همراهی وزارت راه و شهرسازی بدین مرحله رسید.
دست آخر نیز این شرکت بهریزان بود که توانست
با حمایت قاطع خود کار چاپ وزین کتاب را به سرانجام برساند.

همین شرکت نیز مسئولیت مالی و مدیریتی برنامه ی مراسم رونمایی از کتاب را برعهده گرفته بود.


ما در این یادداشت کوتاه، نگاهی انتقادی تحلیلی به این کتاب و برنامه داشته ایم
اما پیش از آن لازم است به چند نکته نیز اشاره کنیم.
شاید نخستین پرسشی که ذهن خواننده را به خود مشغول نماید این موضوع باشد که:
زمستان 1396 کجا و تابستان 1397 کجا؟
چرا اکنون باید این یادداشت منتشر گردد؟
از زمستان 1396 تا الان ما کجا بودیم؟


البته، پرسش خوب و بجایی است اما باید درک کنیم که یک کتاب
فقط آن شی ء بیجانی نیست که ما و شما اکنون در دست داریم.
یک کتاب ممکن است سا لها پیش از انتشار، یک آرزو یا خیال در قلب و ذهن فردی باشد
که می خواهد روزی از او چیزی در این کره ی خاکی بر جای بماند.
یک کتاب، سا لها پیش از انتشار، همتی بلند و روندی سخت و طاقت فرسا است
که نویسنده جهت نگارش آن به جان می خرد.

یک کتاب، خصوصاً از جنس کتا بهای معماری معاصر ایران که می کوشد
تصویری از معماری یک ملت را ارائه دهد،
خود، باید سا لها صبر کند تا منظوم های از آثار فاخر و قابل ارائه در سطح جهانی ساخته و تحویل شوند.
و سپس به بوته ی نقد سپرده شوند تا عیار آنها معلوم شود.
کتاب ها ماه ها و چه بسا سال ها پیش از آنکه به دست خواننده برسند شکل می گیرند، بزرگ می شوند؛
در واقع چیزی که شما در دست دارید خود یک داستان است!
همین موضوع برای دوران پس از انتشار نیز صادق است.

کتابی را نمی شود بررسی کرد مگر ماه ها و چه بسا سالها پس از نشر آن
و پایش اثرات اجتماعی و علمی آن در سطح مخاطبین هدف.
اگر کتاب برای اول، ماندگاری و دوم، اثرگذاری بر جامعه نوشته می شود
پس زمستان 1396 تا تابستان 1397 فاصله ی چندان زیادی هم نیست!
شاید زود هم باشد ... . به هرحال هدف معرفی، تبلیغ یا اطلاع رسانی کتاب نیست.

ارکان سازنده ی این کتاب به چنین کمپینی نیاز ندارند.
اینجا هدف ما بررسی از بالاتر، نگاه جامع تر، تحلیل برخی مسائل و کنکاش انجام اقداماتی
از این دست در فضای فکری معماری ایران است.