نمایشگاه بین المللی معماری سال94 اصفهان
ایران- اصفهان سال94
می 22, 2018
parallax background

معماری

آئین رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران
رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران
رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران
رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

یک شب بارانی با معماران

این خیلی نکته ی مهمی است که آگاه باشیم ممکن است نخستین پیام برگشتی این قاصدک، سا لها بعد به دست ما برگردد و برسد.

جالب است که جلد محکم و ضخیم  کتاب معماری معاصر ایران نیز با دقت نظر مدیران و مشاوران گرافیکی اثر، به رنگ سفید به زیور طبع آراسته شده است:

سفید با پیش زمینه ای هندسه ی منظم و درخشان ایرانی ... گویی تجلی ای از دیسیپلین و انضباط عقلی خاص معمار ایرانی در طول تاریخ است.

لازم به تأکید است هنگامی که ما قصد داریم چنین پیامی به جهان مخابره کنیم و طالب همکاری بیشتر هستیم،

باید پیش از همه، خود، در این سرزمین، ادبیات و ادب همکاری را آموخته باشیم.

حداقل فرهنگ همکاری و کار حرفه ای را نیز از بر باشیم و از این منظر می توان برنامه ی رونمایی را بیشتر مورد تحقیق قرار داد.

مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران که به کوشش دوستان بهریزان در هتل هما برگزار شد، بدون شک،

بزر گترین اجتماع معماران درجه ی یک کشور در چند سال اخیر بود.

به یاد نداریم در چهار سال اخیر این همه معمار سرشناس، زیر یک سقف دیده باشیم ... آن هم نه در سالن کنفرانس و پشت میکروفن،

بلکه در دور میزهای مجلسی، آن هم نه در یک برنامه ی سیاسی و مالی که در انتها قرار است بالاخره یک یا چند پروژه بین حضار تقسیم شود،

بلکه در یک رویداد تماماً فرهنگی.

ما رویدادهایی را دیده ایم که شرکت کنندگان حاضر در سالن و یا اصل برنامه بسیار بیشتر از برنامه ی رونمایی کتاب مذکور بودند.

ما رویدادهایی را دیده ایم که کل سالن که هیچ، از بالکن و راهروها هم معماران به صحنه و مانیتورهای نمایش دهنده چشم دوخته باشند.

اما اینجا موضوع کیفیت مطرح بود، حضور حداکثری از دانشجویان نبود، بلکه همگی حرفه مندان و اساتید رشته و منتقدین و رسانه ها بودند.

آنچه که ما دیدیم، حضور حداکثری از تمام معماران و جریان های مؤثر معماری در ایران بود  بدون حذف فرد یا اندیشه ی خاصی.

این کیفیت باعث شد که در لابلای برنامه، بارها شاهد کشمکش هایی در بین جمع باشیم که می کوشید دو معمار را به یکدیگر نزدیک کند 

اتفاقی که به دفعات رخ داد. ما بارها رعدِ برقِ چشمهایی را دیدیم که از درون قلب دوستان قدیمی به بیرون شلیک می شد.

مخصوصاً هنگامی که دو طرف یکدیگر را پس از سا لها دوری یا قهر ملاقات می کردند و در آغوش می گرفتند و خوش و بش می کردند.

ما معتقدیم دست اندرکاران کتاب معماری معاصر ایران و مراسم رونمایی از آن، همان شب با موفقیت به اهداف خود رسیدند

و کتاب، مؤلف و حامیانش توانستند احترام دیگران را برای خود به دست آوردند، زیرا توانستند پل های ارتباطی زیادی را در بین معماران ایجاد نمایند.

بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی نماییم، باید اعتراف کنیم که این کتاب و برنامه ی رونمایی آن علیرغم کاستی هایش که همه داریم و باید همواره بکوشیم تا

با رفع آنها کامل و کاملتر شویم  بسیار جریان خوبی را در کشور ایجاد نموده است. دست اندرکاران این کتاب و برنامه ی رونمایی آن،

 شبی درخشان را برای معماری پاره پاره و پر از نقاط تاریک ایران خلق کردند.

امید آن داریم تا با تداوم چنین برنامه هایی بتوانیم جامعه ی مدنی معماران را شکل داده و پیامی شفاف و قدرتمند، نمایانگر معماری ایرانی به جهان،

برای بازگشایی درواز ه های جدید اقتصادی و فرهنگی به کشورمان باز کنیم.