دعوتنامه نمایشگاه یزد

بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
تصاویر نمایشگاه تهران 1398
آگوست 25, 2019
دعوتنامه نمایشگاه اصفهان
دعوتنامه نمایشگاه اصفهان
سپتامبر 29, 2019
دعوت به نمایشگاه مصالح ساختمان یزد

نمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه مصالح ساختمان یزد

همکار گرامی ، سرور ارجمند

با احترام از جنابعالی دعوت می شود از غرفه ی شرکت بهریزان در هجدهمین نمایشگاه مصالح ساختمان یزد دیدن فرمایید.
زمان: 1 الی 5 مهر ماه 1398
یزد | کنارگذر یزد | جنب تقاطع یزد | کرمان شیراز
راهرو C,B
ساعت بازدید: 17 الی 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.