دستگیره، دستگیره در، دستگیره ورودی، یراق آلات، Handle,Fitting

Russian – Moscow 2017

IRAN -Tehran 2017
May 22, 2018
نمایشگاه بین المللی بهریزان در تبریز
IRAN – Tabriz 2017
May 25, 2018
نمایشگاه بین المللی بهریزان در روسیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *