culture news

آوریل 17, 2019
کلیسا نوتردام

کلیسای نوتردام ، گنجینه ای از فرهنگ و تاریخ

کلیسای نوتردام که یکی از معروفترین اماکن تاریخی و گردشگری در فرانسه ، شهر پاریس بود که با قدمتی بیش از 800 سال بخشی از فرهنگ این کشور را به نمایش میگذاشت متاسفانه در آتش سوخت.
آوریل 22, 2019
روز زمین پاک

2 اردیبهشت ، روز زمین پاک

در تقویم جهانی 22 آوریل را که مصادف می باشد با 2 اردیبهشت به نام روز جهانی زمین پاک نامگذاری کرده اند، هر چند می بایست هر روز برای تمامی مردم دنیا روز زمین پاک باشد اما امید هست که با نامگذاری چنین مناسبتهایی در تقویم های ایرانی و یا جهانی بتوانیم این فرهنگ را که در چهارچوب حفظ محیط زیست است را ترویج دهیم
آوریل 24, 2019
روز معمار گرامی

3 اردیبهشت روز معمار

3 اردیبهشت که مصادف با 23 April می باشد سالروز تولد شیخ بهایی است ، از همین رو این روز را روز جهانی معماری نامگذاری کرده اند. هدف نهایی بهریزان: بررسی از بالاتر، نگاه جامع تر، تحلیل برخی مسائل و کنکاش انجام اقداماتی از این دست در فضای فکری معماری ایران است.
می 5, 2019
بازار تبریز

بازار تبریز

نکته حائز اهمیت از دید شرکت بهریزان علاوه بر فرهنگ غنی این شهر و این بازار ، معماری منحصر به فرد آن است